• SONY DSC

Tadilat ve Onarım Kuralları

İzin süreci

  • Kat sakinlerinin bağımsız bölümlerinde yaptıracakları bir takım tadilatlar için diğer kat maliklerinin rızasını almaları gerekmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi gereğince kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, alt/üst kat maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Yapılacak tadilatlarda bina yönetimine haber verilmesi, yönetimce bina sakinlerinin haberdar edilmesi ve tadilatın olabildiğince rahatsızlık vermeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

 

Tadilat takvimi

  • Kat maliklerinin kendi bağımsız bölümlerinde yapacakları tadilat esnasında çıkacak gürültü sorunu ile ilgili olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile Komşuluk Hukuku kanunu çerçevesinde tadilat saatleri hafta içi 09:30 ile 17:00 Hafta sonu 09:30 ile 12:00 arası olarak uygulanmaktadır. Matkap ve hitli çalışmaları bu saatlerde başlayıp bitmelidir. Belirtilen saatler dışında tadilat yapılması halinde site yönetiminin tadilatlar ile ilgili saat sınırlamasına uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 36’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılması ve neden olunacak gürültü sorununun Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde cezalandırılması için yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

 

Projeye uygunluk

  • Site yönetimi ve Kat malikleri yönetim planına ve projeye aykırı tadilatlar karşısında kaymakamlığa başvurarak taşınmazın eski hale getirilmesini isteyebileceği gibi taşınmazın eski hale getirilmesine karar verilmesini talep edilebilir. Bu durumda doğacak tüm masraflar tadilatı yapan kat malikine aittir.